Jubileumagenda

We hebben een heleboel leuke plannen. Niet alles is nog concreet. Zodra we een evenement concreet hebben, zullen we dat publiceren. Houd dus regelmatig onze speciale jubileumpagina op de website www.zaalgielinggroessen.nl/50jaar en de agenda in de gaten. Ook de programma’s van verenigingen, voor zover we daar als zalencentrum mee te maken, hebben zullen we op dit deel van de site vermelden.

Jubileumagenda

13 december Blues avond
17 en 18 januari Pronkzitting met de Deurdreiers
14, 15 en 16 februari Carnaval
28 februari Laatste Amsterdamse Avond
26 april Koningsnach met live muziek
Mei Aspergediner
1 september Jubileumfeest Zaal Gieling Groessen
19, 20, 21 en 22 september Kermis
Oktober Wilddiner
28 november Speciaal Muziekfeest